Семінар «Управління ризиками»

Київ, Академія «Делойт»
Билеты от 10800 грн!
Купить билет на Семінар «Управління ризиками» - 23.11.2021 18:30

Семінар буде йти 4 вечори: 23, 25, 27, 30 листопада 2021 року 18.30-20.45.

Управління ризиками

Мета курсу: надати практичні навички з аналізу та оцінки ризиків. Сформувати професійні компетенції з ефективного управління ризиками в бізнесі.

Зміст курсу

1. Сучасна система ризик-менеджменту:
принципи і цілі управління ризиками;
побудова системи ризик-менеджменту – що є підтвердженням ефективності;
управління ризиками із застосуванням моделі трьох ліній захисту. Ролі та відповідальність участників управління ризиками;
культура управління ризиками і ефект для бізнесу.

2. Підходи до ідентифікації, класифікації та оцінки ризиків

3. Основні сучасні підходи та інструменти управління ризиками:
стандарти в області управління ризиками (COSO, ISO FERMA та ін.);
якісна та кількісна оцінка ризиків;
самостійне оцінювання ризиків і засобів контролю;
управління подіями реалізації ризику;
управління проєктними ризиками;
моделі та інструменти оцінки ризиків;
страхування ризиків;
контроль за аутсорсингом;
ключові індикатори ризику.

4. Управління безперевною діяльністю (Business continuity management) та антикризове управлння (Crisis management)

5. Звітність та комунікація з управління ризиками:
реагування на ризики, розробка планів заходів та їх моніторинг;
звітність;
організація колегіального органу з управління ризиками.

6. Система внутрішнього контролю:
внутрішній контроль як елемент корпоративного управління;
можливості для оптимізації;
тестування внутрішніх контролів;
інтеграція з ризик-менеджментом;
додаткова вартість для бізнесу.

Результати навчання

Після завершення курсу слухачі зможуть:
якісно аналізувати ризики і оцінювати їх можливі наслідки для компанії;
системно володіти основними інструментами оцінки ризиків;
розробляти плани реагування на критичні ризики, що включають підходи щодо запобігання, пом'якшення, прийняття або передачі ризиків.

Про викладача
Вікторія Байда очолює підрозділ управління операційними ризиками в «Делойт, Україна». Вікторія має 15-річний досвід менеджера у сфері організації та вдосконалення системи управління ризиками, дотримання вимог (комплаєнс), фінансового моніторингу, системи внутрішніх контролів та корпоративного управління. Співавтор Постанови Правління НБУ №64 від 11 червня 2018 року «Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах».

Метки:

Київ, Академія «Делойт»
Билеты от 10800 грн!
Купить билет на Семінар «Управління ризиками»
Афиша Київ, Академія «Делойт» 2020. Купить билеты в Київ со скидкой онлайн. Концерты в Київ